Připravujeme - Divadelní spolek Žďár, o.s. - amatérské divadlo

Připravujeme

Ulrich Hub: V OSM U ARCHY

Divadelní hra německého autora pod režijním vedením Jaroslava Bučka a režijním dohledem MgA. Jana Hrubce vypráví příběh o třech tučňácích, kteří se pokoušejí dostat na Noemovu archu dřív, než začne potopa. Bohužel na loď smějí zvířata jen v páru. Naštěstí holubice, která má celou organizaci záchranné mise na starosti, přehlédne třetího tučňáka, kterého se podaří jeho dvěma kamarádům tajně propašovat na palubu. Ale utajit jeho přítomnost na lodi, to už dá mnohem větší práci. Představení nese poselství, že občas je zapotřebí držet při sobě, ať jste příbuzní, či ne.