Připravujeme - Divadelní spolek Žďár, o.s. - amatérské divadlo

Připravujeme

Nyní reprízujeme divadelní pohádku Jiřího Tibitanzla na motivy žďárských pověstí

O MLYNÁŘÍCH A STRAŠIDLECH aneb kterak se mlynáři se strašidly potýkali.